Kalade inspekteerimine

Õpiobjekti kirjeldus

                                                                                               Prindi see lehekülg


Õpiobjekti kasutatakse õppeaines - Lihainspektsioon VL.0434

Õpiobjekti teema: Kalade inspekteerimine

Õpiobjekti maht: 3 tundi

Õppekava: Veterinaarmeditsiin (398)

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini viienda kursuse üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpijuhis: Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (sinist värvi kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus".  Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Õpieesmärk: Õpiobjekt aitab kinnistada teadmised kalade inspekteerimise nõuetest ning tagab peatsete veterinaarinspektorite antud valdkonna kompetensi ning seeläbi tõuseb tarbijateni jõudvate kala- ja kalatoodete ohutus. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:
  • oskab orienteeruda kala kui toiduainega seonduvas seadusandluses;
  • teab kalade anatoomilisi iseärasusi;
  • oskab teostada kalade ante mortem hindamist;
  • teab seda, millistel juhtudel kala on toiduks kõlbmatu;
  • teab kalades esinevatest keemilistest ohtudest;
  • teab kalades esinevates parasiitidest.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis. Pildid, mis pärinevad õpiobjekti autori erakogust, sisaldavad viidet S. Jalakase'le.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy,  iSpring Free ja HotPotatoes programmi. 

Viited: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Võtmesõnad: kalade anatoomia, kala kui toiduainega seonduv seadusandlus, inspekteerimine, ante mortem hindamine, post mortem hindamine, inspekteerimise leiud.


Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!


Valmimise aasta: 2012<< Eelmine leht
  / Järgmine leht >>