Kalade inspekteerimine

Sissejuhatus

                                                                                               Prindi see lehekülg

Kalandus on üks olulisemaid kauplemise, impordi-ekspordi sektoreid Eesti majanduses. Suurema osa kauplemisest moodustavad jahutatud koha-, ahvenafilee Euroopa liikmesriikidesse ja ekspordist sortimendirikkalikud kalakonservid, preservid ning suitsutatud kalandustooted Venemaale ja Ukrainasse (VTA).

Kalatoodete all mõistetakse kõiki merevee- või mageveeloomi (välja arvatud elusad kahepoolmelised karploomad, elusad okasnahksed, elusad mantelloomad ja elusad meriteod ning kõik imetajad, roomajad ja konnad), mida peetakse kas looduslikes või tehistingimustes, k.a selliste loomade kõik söödavad vormid, osad ja tooted (VTA). Foto: lektor Sirje Jalakas - rannakalurid merel võrke kontrollimas.


Inimene nakatub parasitaarhaiguste tekitajatega väliskeskkonnas paiknevaid nakkusvõimelisi arenguvorme (eosed, tsüstid, ootsüstid, munad, vastsed, intsüsteerunud vastsed) vee ja toiduga alla neelates, ja süües toorest või väheküpsetatud liha, kala, limuseid jm., mis sisaldavad haigusetekitajaid. Inimene võib olla parasiidile tema arengutsüklis nii lõpp-, vahe- või säilitusperemeheks kui ka nn. juhuslikuks peremeheks (Lillenberg ja Järvis, 2005).


<< Esileht  / Järgmine leht >>